Centar za mentalno zdravlje stoji na usluzi građanima u lečenju psihijatrijskih bolijesti (afektivnih, neurotskih, psihotičnih poremećaja, bolijesti zavisnosti, kao i drugih poremećaja….) Neguje se princip „Otvorenih Vrata“  po kom građani i mladi u kriznim situacijama mogu da zatraže pomoć  i psihološku podršku.  Osnovni zadatak centra je preventivno djelovanje i njegovanje mentalnog zdravlja svojih sugrađana. U CMZ su stalno zaposleni spec. psihijatar i medicinska sestra. Nalazi se na prvom spratu zgrade Doma Zdravlja.

 

Dr Vasko Roganović

SPECIJALISTA  PSIHIJATRIJE

Obrazovanje:

2009.godine  diplomirao na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu

2016.-2021. godine  specijalizacija  psihijatrije na Medicinskom Fakultetu u Beogradu

Radno Iskustvo

  1. – 2011. godine Hitna Pomoć Bijeljina

2011.- 2016. Zdravstvena Stanica Petrovac

  1. Dom Zdravlja u Budvi

Reference /Stručni Radovi / Članstva

Kontinuirana medicinska edukacija – aktivno i pasivno učešće na skupovima i Kongresima psihijatara u zemlji i inostranstvu.