15 Septembra, 2023

Dom zdravlja Budva u subotu organizuje vakcinaciju MMR I HPV vakcinom bez zakazivanja

Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa UNICEF-om, Evropskom unijom i Institutom za javno zdravlje, pokrenulo je projekat „Podrška unapređenju sistema rutinske imunizacije i povećanju obuhvata vakcinacijom u Crnoj Gori“. Budući da se bilježi niska stopa vakcinisane djece protiv morbila, zauški i rubele, pedijatrija DZ Budva, organizovaće vanrednu vakcinaciju u subotu 16. septembra, od 7 do 12 časova, HPV I MMR vakcinom.

Svi roditelji koji tokom radnih dana nisu u prilici da zbog posla i ostalih obaveza dovedu svoju djecu na imunizaciju u subotu u Domu zdravlja u Budvi moći će to da urade bez zakazivanja i najave.

“Naše kolege sa pedijatrije organizovaće u subotu vanrednu vakcinaciju HPV i MMR vakcinom za sve one roditelje koji radnim danom ne mogu da stignu da dovedu svoju djecu na imunizaciju. Naroćito je bitan ovaj dio za HPV vakcinu pošto je u pitanju preporučena imunizacija da svi roditelji djevočica u Budvi uzrasta od devet do 16 godina mogu doći i dovesti svoje djevočice na imunizaciju bez zakazivana i bez prethodne najave. Potrebno je samo adekvattno da ih pripreme uz neki lagani obrok i objašnjenje”, kazao je u izjavi za Polis Milko Joksimović, specijalista epidemiolog.

Joksimović / printscreen

Kako bi još jednom ukazali jedan od najvažnijih problema javnog zdravstva, a to je niska stopa vakcinacije djece, pokrenut je projekat “Podrška unapređenju sistema rutinske imunizacije i povećanju obuhvata vakcinacijom u Crnoj Gori”.

“Projekat je pokrenulo Ministarsvo zdravja uz podršku UNICEF-a i Evropske unije uz stručnu podršku Instituta za javno zdravje, a koje prije svega ima zadatak da se na jedan stručan način širenjem stručnih i naučno zasnovanih informacija suprotstavimo obilju dezinformacija koje se nalaze na internetu, a koje se često mogu čuti i u običnim razgovorima među ljudima. Riječ je prije svega o imunizaciji konkretno rutinskim vakcinama u koje spadaju MMR i sve ostale koje se daju djeci”, naveo je on.

Cilj projekta je da se otklone barijere koje imaju roditelji kada je riječ o vakcinaciji djece.

“Kroz adekvatan promotivni materijal koji će se putem medija i drušvenih mreža i zvaničnih kanala MInistarstva zdravlja dijeliti narednih mjeseci, potom kroz aktivnosti kol centra koji će i u narednom periodu pozivati roditelje na imunizaciju i na taj način im približavati temu te uklanjati barijere i omogućavati im da na što lakši i pristupačniji način dovedu svoju djecu da ih imunizuju”, pojašnjava Joksimović.

On se osvrnuo na nizak procenat djece koja su zaštićena vakcinom protiv morbila.

“To je veliki problem našeg zdravstva već unazad sedam-osam godina koji je u Budvi naročito izražen. Naša opština je zajedno sa Barom i možda sa jedniom ili dvije oštine u Crnoj Gori opština sa najmanjim obuhvatom imunizacije MMR vakcinom. Takvo jedno stanje nas stavlja u povećani rizik u nastajanju velikih epidemija ovih bolesti koje nose sa sobom i one najteže posljedice”, naglasio je.

Najbolja stvar koju građani mogu uraditi je, objašnjava Joksimović, da doprinesu svojim ličnim prijerom tako što će sliljediti struku i naučno dokazane činjenice.

Izvor: J.M. https://www.rtvbudva.me/