8 Augusta, 2021

Građani i turisti u Budvi imaju kvalitetnu uslugu, sistem funkcioniše

Epidemiološka situacija u Budvi kao i u cijeloj Crnoj Gori je složena i zahtijeva oprez. Sve paušalne i neprecizne izjave od strane onih koji nijesu visokospecijalizovani za prevenciju i kontrolu epidemija donose dodatnu zabunu i doprinose pogrešnom opštem utisku do kog se dolazi zaboravljajući da u Budvi boravi najveći broj od ukupnog broja turista u odnosu na ostale opštine.

U ovo vrijeme prošle godine, u Budvi je boravilo oko sedam hiljada gostiju. Danas ih je registrovanio oko 65 hiljada.

Sve službe, kako opštinske tako i republičke su umnogome povećale svoje kapacitete kako bi adekvatno odgovorile trenutnoj situaciji. Pritisak na zdravstveni sistem u opštini Budva je značajno uvećan, ali s obzirom na pripreme koje su ranije sprovedene sistem funkcioniše.

U Domu zdravlja Budva rade i Turistička ambulanta i COVID ambulanta, uz PCR uzorkovanje turista i poslove koji se obavljaju u okviru svakodnevnih aktivnosti i van turističke sezone i situacije vezane za COVID pandemiju. Zaposleni su dodatni medicinski radnici, a i IJZCG pruža podršku HES doma zdravlja u vidu visoko i srednje obučenog medicinskog osoblja. Istovremeno, pojačane su i ekipe u Hitnoj medicinskoj pomoći.

Sve ovo doprinijelo je da se građanima i turistima pruža kvalitetna zdravstvena usluga, zahvaljujući predanom i profesionalnom radu svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu.

Menadžment DZ Budva, Higijensko-epidemiološka služba DZ Budva