8 Septembra, 2023

Gužve u Domu zdravlja smanjene, očekuje se dolazak novih ljekara, kvalitet usluga maksimalan

Gužve u Domu zdravlja u Budvi su smanjene, kadar se širi i nema osiguranika koji je došao, a da mu nije pružena maksimalna usluga, očekuje se da će rekonstrukcija i adapatacija kompletnog prvog sprata biti završena do početka turističke sezone, kazao je direktor pomenute ustanove Blažo Radoman.

Foto: Portal RTV Budva

LJekari budvanskog Doma zdravlja, umjesto predviđenih maksimalno 33 pregledaju i više od 50 pacijenata dnevno, ali uprkos tome niko ne izađe bez pružene adekvatne usluge.

“Zaista doktori ostaju i duže, pružaju i veći broj usluga nego, što je propisano pravilnikom odnsono nromativom da u toku jedne smjene jedan izabrani ljekar pruži 33 usluge. Uvijek se taj broj kreć 50 plus pregleda i ja im se ovim putem zahvaljujem što ulažu dodatan napor i trude se da svaki osiguranik dobije potrebnu uslugu istog dana”, istakao je Radoman za Polis.

U Domu zdravlja četiri je ljekara više nego u prethodnom periodu, a očekuje se dolazak još tri.

“Imamo ih više to je četiri ljekara više u Domu zdravlja u odnodu na prethodni period, a ovih dana raspisujemo i konkurs za još tri ljekara, prema mojim informacijama biće odaziva i nakon tog perioda očekujem sigurno 15 do 16 izabranih ljekara na odjeljenju za odrasle što će biti sasvim dovoljno i to će se odraziti na kvalitet zdravstvene zaštite, jer će se i postojeći ljekari mmalo rasteretiti, jer dolazak samo jednog ljekara u mnogome rasterećuje posao”, kazao je on.

U saradnji sa Ministarstvom kapitalnih investicija biće izvršena i rekonstrukcija i adaptacija kompletnog prvog sprata.

“U narednom periodu povećaće se i broj usluga koje se pružaju osiguranicima, na nivou primarne zdravtsvene zaštite i u tom cilju u saradnji sa Ministarstvom kapitalnih invetsicija oni raspisuju javni poziv krajem ovog mjeseca i ja očekujem do početka nove turističke sezone da će biti izvršena kompletna rekonstrukcija i adaptacija prvog sprata Doma zdravlja, bolje ordinacije, poboljšani uslovi rada ljekara i specijalista koji će doći po povrtku sa specijalizacije”, istakao je Radoman.

Podsjećanja radi u proteklom periodu u prizemlju Doma zdravlja potpuno je renovirano odjeljenje Pedijatrije kao i odjeljenje Opšte prakse, a nakon rekonstrukcije ova javna zdravstvena ustanova će krenuti u postupak akreditacije ustanove što je od velikog značaja za turističku privredu i sam Dom zdravlja.

D.P. Foto: Portal RTV Budva

Izvor: https://www.rtvbudva.me/