Holiday Dialysis Center

U Domu zdravlja u Budvi postoji Ambulanta za dijalizu kod terminalnih oštećenja bubrega, odnosno Ambulanta za Holiday dijalizu. Aparati u Centru za Holiday dijalizu sposobni su da obavljaju hemodijafiltraciju (HDF) koja predstavlja savremeni i najkompleksniji tip dijalize kojim se uklanjaju mali, srednji i veliki molekuli. Po potrebi na našim aparatima se može obavljati i standardna bikarbonatna dijaliza.

Naša ambulanta za “holiday” dijalizu posjeduje prikladan i komforan prostor u kome su higijenski uslovi na najvišem mogućem nivou. Kvalitet vode koja se koristi je čistoće ispod 8 mikrosimensa. Osoblje je stručno i ljubazno, a permanentno se vrši stručni nadzor i kontrola vršenja dialize, kontrola ispravnosti aparature, kvaliteta vode i dr.

 

Karakteristike aparata za dijalizu “INTEGRA”-Hospal, Italija

Aparat za dializu “INTEGRA”-Hospal, Italija
Standardni protok dijalizne tecnosti – 500 ml/min.
Veliki protok dijalizata – 750 ml/min. – 1000 ml/min.
Bikarbonatna dijaliza – dijaself filter
Dodatno filtriranje dijalizne tenosti
Hemodijafiltracija – AFB
Profilisana ultrafiltracija
Profilisana koncetracija
Sekvencionalna ultrafiltracija
Bkarbonatna dijaliza sa bikardom
Hemoskan – prikaz hemoglobina
Dijaskan – kvalitet dijalize
Hemokontrola – prikaz volumena krvi
BMP – mjerač krvnog pritiska i frekfrenca
Memorija pacijenta u programu
Komunikacija sa aparatom na maternjem jeziku
Automatska dezinfekcija sa ispiranjem i automatskim gašenjem