dr Marović Milica, spec.ginekologije i akušerstva
med.tehničar SANDRA DOŠLJAK

broj tel. 033/427-216

dr Marija Kustudić – med.tehničar Anđela Ristić