Spisak zdravstvenih ustanova i drugih pravnih lica u kojima se sprovodi dopunski rad zdravstvenih radnika DZ Budva

Spisak zdravstvenih radnika koji imaju zaključen ugovor o dopunskom radu u svojoj ustanovi

Spisak zdravstvenih radnika koji imaju zaključen ugovor o dopunskom radu u svojoj ustanovi

Spisak zdravstvenih radnika koji imaju zaključen ugovor o dopunskom radu u DZ Budva

Izvještaj o neizmirenim obavezama 2018

Izvještaj o novčanim tokovima 2018

Izvještaj o novčanim tokovima 01.01.-31.03.2019

Spisak zdravstvenih radnika i drugih pravnih lica u kojima se sprovodi dopunski rad zdravstvenih radnika DZ Budva 01.01.-30.06.2018.

Spisak zdravstvenih radnika koji imaju zaključen ugovor o dopunskom radu u svojoj ustanovi 01.01.-30.06.2018

Izvještaj o neizmirenim obavezama 01.01.-31.03.2019

PRIHODI I RASHODI ZA 2018 godinu

Izvještaj o novčanim tokovima 01.01.-30.06.2019

Izvještaj o novčanim tokovima za 2019 godinu