Jedinica za fizikalnu terapiju

Radno vrijeme: 07:00h – 21:00h
Kontakt telefon: 033/427-204

Jedinica za patronažu

Radno vrijeme :
prva smjena 07:00h – 14:00h,
druga smjena 14:00h – 21:00h

Jedinica za sanitetski prevoz

Rad organizovan u dvije smjene:
prva smjena – od 07:00h – 14:00h
druga smjena od 14:00h – 21:00h

Pruža usluge sanitetskog prevoza osiguranicima po nalogu izabranog doktora