KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE27.10.2017

JZU Dom zdravlja „Budva“ na osnovu člana 104 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl.list CG br. 3/16), i Saglasnosti Ministarstva zdravlja o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu specijalizacija br. 133-10/2017-38, raspisuje

K O N K U R S
ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA

-INTERNA MEDICINA – 1 specijalizacija
-PORODIČNA MEDICINA – 1 specijalizacija

 

 

KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE04.08.2016

JZU Dom zdravlja „Budva“ na osnovu člana 104 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl.list CG br. 3/16), i Saglasnosti Ministarstva zdravlja o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu specijalizacija br. 133-66/2016, raspisuje

K O N K U R S
ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE

– MEDICINA RADA – 1 specijalizacija

Konkurs za dodjelu specijalizacije