Dom zdravlja Budva počinje sa pružanjem svakodnevnih usluga iz oblasti medicine rada od ponedjeljka 5.7. 2021. godine.

Medicina rada kao multidisciplinarna oblast ima za cilj da zaštiti i unaprijedi zdravlje zaposlenih. Teži  da razvije i unaprijedi zaštitu na radu te prevenira pojavu profesionalnih bolesti i povreda na radu. Zadaci medicine rada su i ocjena radne sposobnosti, profesionalna rehabilitacija kao i dijagnostika i liječenje profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i povreda na radu.

Služba medicine rada obavlja prethodne i periodične preglede, sistematske preglede i ciljane preglede.

U Domu zdravlja Budva naša služba pruža sledeće usluge:

Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa (radna mjesta bez povećanih rizika)

Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima bez povećanih rizika i otežanih uslova rada (prethodni/periodični/vanredni)

Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa povećanim rizikom i otežanim uslovima rada (prethodni, periodični,vanredni)

Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, A i B kategorije

Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, C,D i E kategorije spec. vozila

Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje taxi vozilom u drumskom saobraćaju

Ljekarsko uvjerenje za posao instruktora B,C,D i E kategorije

Ljekarsko uvjerenje o podobnosti za posjedovanje vatrenog oružja

Ljekarsko uvjerenje za sklapanje braka za maloljetne osobe

Ljekarsko uvjerenje za podobnost za usvajanje djeteta

Ljekarsko uvjerenje za dalji nastavak školovanja i boravak u inostranstvu

Ljekarsko uvjerenje za spasioce na vodi/upravljanjem čamcem

Ljekarsko uvjerenje za posao sudskog vještaka

Ljekarsko uvjerenje radi životnog osiguranja

Ljekarsko uvjerenje za kolektivni smještaj

Ljekarsko uvjerenje za boravak – radna dozvola za strance

 

Radno vrijeme službe 7-14h

Za izdavanje ljekarskih uvjerenja gdje je neophodna analiza krvi, prijem zainteresovanih lica je srijedom u 9h.

Pregled za ljekarska uvjerenja za vozače, spasioce i za posjedovanje oružja obavlja  se svakog četvrtka u 14h.

Pregledi za ljekarska uvjerenja za radna mjesta sa povećanim rizikom vrše se po dogovoru sa poslodavcem.

Ostala ljekarska uvjerenja kao i uvjerenja za boravak izdaju se svakog dana od 7h do 14h, osim četvrtkom od 7h do 12h