dr Vasko Roganović, specijalista psihijatrije,

Rukovodilac Centra za mentalno zdravlje Budva.

Učesnik velikoh broja internacionalnih i domaćih kongresa, istaknuti predavač na polju mentalnog zdravlja.

Pohađa edukaciju radnih objektnih odnosa savremene britanske psihoanalize, kao i edukaciju iz kognitivno-bihejvioralne psihoterapije, koautor većeg broja stručnih radova.

Zalaže se za uvođenje savremenih metoda liječenja. Vođen je etičkim principima zasnovanim na integrativnom pristupu u psihijatriji. Primarni cilj mu je dobrobit i interes pacijenta.

 

Specijalizaciju iz psihijatrije je završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu a osnovne studije na Univerzitetu u Novom Sadu.

Komunicira na engleskom i maternjem jeziku.

X