Rođena u Podgorici 29.03.1978.godine.

Osnovnu i srednju medicinsku školu je završila u Podgorici. Upisala je Medicinski fakultet 1997/98 godine u Podgorici i diplomirala 2004 godine kao student prve generacije ovog fakulteta.

Od septembra mjeseca 2004 godine do septembra 2009 bila je stručni saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici na predmetu Histologija sa embriologijom.

Radila je u Hitnoj medicinskoj pomoći do aprila mjeseca 2007.godine

U aprilu mjesecu 2011 godine je položila  specijalistički ispit iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Do 2015 godine je radila kao specijalista pedijatrije u Domu zdravlja Podgorica o od 2015.godine radi kao specijalista pedijatar u Domu zdravlja  Budva.

Upisala je doktorske studije 2007/2008 na Medicinskom fakultetu u Podgorici  sa temom za polazna istraživanja pod nazivom „Uticaj vrste ishrane na pojavu sideropenijske anemije, terapija, praćenje terapijskih efekata kod odojčadi hospitalizovanih u IBD Podgorica od 2008-2010.godine.

Učesnik je pedijatrijskih simpozijuma i kongresa sa međunarodnim učešćem, kao  i aktivan učesnik na Evropskom pedijatrijskom kongresu sa autorskim i koaurorskim radovima.

X