Dr Jelica Popović

 

rođena 1987 godine u Nikšiću . Završila Medicinski fakulatet u Foči – Univerzitet u Istočnom Sarajevu 2015 godine. Od 2017 godine zaposlena u Domu zdravlja Budva na mjesto izabrani doktor za odrasle. Od 2018 godine koorinator skrininga za karcinom debelog crijeva za Dom zdravlja Budva . Od juna 2021 godine rukovodilac službe izabrani doktor za odrasle. Učesnik brojnih medicinskih edukacija i kongresa.

X