Dr Jelena Zekić,

 

Rođena 25.01.1987.godine u Kruševcu. Diplomirala na fakultetu Medicinskih nauka u Kragujevcu 2012.godine sa ocjenom 10. Prosječna ocjena tokom studiranja 9.

Zaposlena u Domu zdravlja Budva od 2013.godine, od 2016.godine kao izabrani doctor za odrasle. Trenutno angažovana za rad u Covid ambulanti. Udata, majka troje djece.

X