Rođena 7.5.1991. godine u Kotoru. Završila  Osnovnu školu ,,Stefan Mitrov Ljubiša” u Budvi sa diplomom Luča A i Gimnaziju ,,Danilo Kiš” u Budvi takođe sa diplomom Luča A. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Podgorici 2016. godine. Od 2018. na specijalizaciji Interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tokom studija bila je nacionalni koordinator  za reproduktivno zdravlje i HIV/AIDS u MoMSIC-u (Montenegrin Medical Student International Committee) na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Sa timom studenata organizovala brojne projekte vezane za reproduktivno zdravlje, javno zdravlje, prevencije bolesti i zaštite na radu.

Učestvovala je na Generalnoj skupštini Svjetske organizacije studenata medicine- IFMSA u Indiji, Tunisu, Turskoj i Malti.

U okviru IFMSA programa usavršavala se u Centre Hospitalier Regional Universitaire de Nancy u Francuskoj i u bolnici OUH- Odense Universitethospital u Danskoj.

2017 godine bila član organizacionog komiteta za  Generalnu Skupštinu Svjetske organizacije studenata medicine- IFMSA koji je ugostio preko 1000 studenata medicine iz čitavog svijeta u Budvi.

Učesnica brojnih kongresa i seminara.

Govori njemački i engleski jezik.