Osnovnu i srednju školu završila je u Novoj Varoši. Medicinski fakultet završila je u Beogradu a specijalizaciju iz opšte medicine u Nišu.

Radila je u Domu zdravlja u Novoj Varoši, Vojno medicinskom centru u Nišu kao i Domu zdravlja Budva

Učesnik je mnogobrojnih domaćih i inostranih kongresa.

X