Dr Tatjana Đurašković, doktor medicine

 

Rođena u Sarajevu, osnovnu školu pohađala u Sarajevu i Podgorici a gimnaziju u Čikagu i Podgorici.

Medicinski fakultet završila u Beogradu.

Radna biografija: Srednja medicinska škola u Podgorici, JZU Dom zdravlja Podgorica , ZIKS u Spužu.

Ponosna majka najboljeg dječaka na svijetu.

X