Dr Ana Božović,

 

Rođena 08.03.1990.godine u Prištini. Diplomirala na Medicinskom fakultetu  Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici 2018.godine. pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci obavljala je u KBC u kosovskoj Mitrovici.

Radni odnos u Domu zdravlja Budva zasnovala je u julu 2019.godine.

Rad je započela u turističkim ambulantama Pržno i Rafailović, a kasnije se dobrovoljno prijavljuje i svoj rad nastavlja u Covid ambulanti u Budvi.

X