Rođena je u Sarajevu 1980.godine. Osnovnu  školu i gimnaziju je završila u Beogradu gdje je završila i Medicinski fakultet.

Od 2009 godine do 2011 godine radila je u Hitnoj pomoći Budva, a od 2013.godine radi kao zamjenski doktor u Domu zdravlja Budva.

Od 2016.godine je na specijslističkim studijama iz medicinske mikrobiologije.

X