Datum rođenja: 29. decembar 1962..

OBRAZOVANJE

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu 1981 – 1987
  • Doktor medicine
  • Specijalizirala opštu medicine na Medicinskom fakultetu u Nišu 1996
  • Sudski vještak opšte medicine

RADNO ISKUSTVO 

  • JZU Dom zdravlja Budva / doktor opšte medicine Jul 1988
  • JZU Dom zdravlja Budva / Načelnica službe opšte medicine 2004 – 2012
  • JZU Dom zdravlja Budva / pomoćnik direktora 2012 –
  • JZU Dom zdravlja Budva / v.d. direktorica – direktorica 2018. – 2021
  • Član Upravnog odbora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u dva mandata
  • Tokom svojeg dugogodišnjeg radnog staža sticala znanja na mnogim domaćim i internacionalnim edukativnim skupovima
X