Istorijat

Zgrada današnjeg Doma zdravlja je izgradena 1980. godine, uz pomoc ambasade SAD, posle katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Crnogorsko primorje. Tom prilikom ambasador Lawrence S, Eagluburger je izjavio: “Dom zdravlja koji ste izgradili uz našu pomoc, predstavlja znacajan doprinos društvenim uslugama Primorja i zadovoljan sam što vidim jedan tako atraktivan i funkcionalan objekat”. Te godine u Domu zdravlja je bilo zaposleno šest ljekara opšte prakse, jedan internista, jedan psihijatar, i dva ljekara na specijalizaciji pedijatrije i ginekologije,16 medicinskih tehnicara/sestara, 3 laboranta, 3 stomatologa sa 3 stomatološke sestre i tri stomatološka tehnicara. Danas u DZ radi 24 ljekara , 36 medicinskih sestara/tehnicara i 7 laboranata. Dom zdravlja Budva je sastavni dio sistema zdravstva Crne Gore. Dom zdravlja Budva pruža zdravstvene usluge za oko 30000 osiguranika. Dom zdravlja ima, u svom sastavu :

  • Zdravstvenu stanicu u Petrovcu “Doktor Vojislav Franicevic”
  • Ambulantu opšte medicine u Pržnom,
  • Turisticka ambulanta u Rafailovicima
Saradnja sa drugim ustanovama

Saradnja sa Specijalnom bolnicom “Vaso Cukovic” Risan se ostvaruje kroz konsultativni rad specijalista ortopedije i fizikalne medicine koji jednom sedmicno rade u prostorijama naše ustanove. Osim toga u Domu zdarvlja u istom režimu takode rade: kardiolog – internista iz Opšte bolnice Kotor, hirurg i specijalista ORL iz Opšte bolnice Cetinje kao i specijalista urolog Klinickog centra Crne Gore. U Domu zdravlja Budva radi ljekarska komisija za ljekarska uvjerenja koja se obavlja cetiri puta mjesecno sa ljekarima specijalistima, medicine rada, oftamologom, psihijatrom i psihologom Angažovanjem potrebnog specijalistickog kadra kvalitet i obim usluga JU “Doma zdravlja” se znatno povecava što korisnicima pruža potpuniju zdravstvenu zaštitu.

Tehnička opremljenost:

Na prostoru od oko 4700m2, nalazi se 7 ordinacija izabranog doktora za odrasle, 4 pedijatrijske ordinacije, prostorije ginekologije, mikrobiologije, biohemije, radiologije i epidemiologije. Radiološka služba je opremljena, RTG aparatom marke Simens, mamografom Planmed, i Simens UZ-nim aparatom, Biohemijska laboratorija posjeduje savremene ROCH aparate: dva za biohemijske analize , i po jedan za analizu krvne slike, elektrolite i protrombinsko vrijeme. U mikrobiološkoj laboratoriji se nalazi nova oprema neophodna za analize na nivou primarne zdravstvene zaštite. Ginekologija, pored uobicajene opreme posjeduje digitalni i optcki kolposkop. Prostorije jedinice za fizikalnu medicinu su opremljene aparatima za elektroterapiju, UZ-nu terapiju, laser, magnet, posjeduje i solux lampu i kazan za parafin. Holidey dijaliza posjeduje aparate za dijalizu Integra Hospal, Gambro AK200, Gambro AK200 ULTRA S.

JZU Dom zdravlja „BUDVA” je dobio prestižnu nagradu- priznanje Dr. Radovan Zogovic kao najbolja zdravstvena ustanova u Crnoj Gori za 2013.-tu godinu, od strane Ljekarske komore Crne Gore.

Preuzmite sertifikat