Zaštitnik prava pacijenata – Ombudsman

Dr MILICA MAROVIC, specijalista ginekologije i akuservstva

E-mail za kontakt : obdusman.budva@gmail.com

 

RADNO VRIJEME:

Dr Milica Marović će primati prigovore i žalbe u vremenu od: 08:00h do 13:00h

Prijave možete ostaviti u sandučetu ili predati na arhivi Doma zdravlja “Budva”, radnim danima od 07:00 do 14:00h.