10 Marta, 2015

Potpisivanju ugovora o ugradnji lifta i posjeta Državnog sekretara Ministarstva zdravlja Crne Gore, g-dina Milovana Vujovića

Zadovoljstvo je najaviti projekte kojima se unapređuju uslovi u zdravstvenim ustanovama.Danas smo u prilici da prisustvujemo potpisivanju ugovora o ugradnji lifta,projekta vrijednog 40 hiljada eura,za koji su sredstva obezbijeđena iz budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje .
Na ovaj način pacijentima će biti mnogo jednostavnije da dođu do svoga ljekata , a posebno oni slabije pokretni moci ce lakse da ostvare zdravstvenu zaštitu.
Aktivnosti Vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja usmerene na unapređenju uslova u zdravstvenim ustanovama i podizanje kvaliteta pružanja zdravstvene zastite građanima u mjestima boravka.Tokom protekle tri godine u rekonstrukciju zdravstvenih ustanova iz budžeta drzave izdvojeno je gotovo 7,5 miliona eura,za kontinuiranu medicinsku edukaciju na godišnjem nivou opredeljuje se 500 do 750 hiljada eura, usvojena je nova Lista ljekova,a za nabavku medicinske opreme preko 11 miliona eura,a naredne godine za tu namjenu opredijeljeno je jos 5 miliona eura.
Samo u Domu zdravlja Budva u protekle tri godine za adaptaciju prostora i nabavku medicinske opreme država je izdvojila oko 250 hiljada eura.(od toga 100hiljada za građevinske radove,a 150 hiljada za opremu ).
I u narednom periodu nastavicemo da ulazemo u unapređenje zdrastvene zaštite Budvana.Projektom energetske efikasnosti u Crnoj Gori započete su aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije za primjenu mjera energetske efikasnosti u Domu zdravlja Budva . Procijenjena vrijednost investicije je oko 270 hiljada eura.U preliminarnim planovima predvidjena je termoizolacija fasade,termoizolacija krova,zamjena prozora i fasadnih vrata,sanitarna topla voda i dodatni poslovi , a precizna vrijednost i radovi koji ce se izvoditi znace se nakon izrade tehnicke dokumentacije .
Cilj Ministarstva zdravlja je izgradnja kvalitetnog i efikasnog zdravstvenog sistema i očuvanja zdravlja građana Budve i cijele Crne Gore ,jer je to najbolja i najznačainija investicija jedne države , koja garantuje bolji i kvalitetniji život,na samo današnjih već i generacija koje dolaze .