KONTAKT PODACI I LIČNE INFORMACIJE

IME I PREZIME: Sanja Đedović

DATUM I MJESTO ROĐENJA: 27. avgust 1972. godine, Prijepolje, Srbija

DRŽAVLJANSTVO I NACIONALNOST: crnogorsko, Crnogorka

ADRESA STANOVANJA: Dubovica S29, Budva, Crna Gora

E-MAIL: sanjadedovic3@gmail.com

 

EDUKACIJA

 1. godina – Edukacija iz oblasti Dopplersonografija krvnih sudova – Klinički centar Srbije, Vaskularna hirurgija, Beograd;
 2. godina – Edukacija „Joint ACTP-IAEA Advanced Course on Mammography“ Trst, Italija;
 3. godina – Edukacija iz oblasti: Breast imaging and Interventional Procedures, Novi Sad, Srbija.
 4. godina – Edukacija iz oblasti: Dijagnostika oboljenja dojke, Klinički centar Crne Gore, Podgorica;
 5. 2005 – 2009. g. Specijalistički staž iz Radiologije – Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore;
 6. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu

 

DODATNE RADNE AKTIVNOSTI

Tokom zadnjih deset godina organizator obeležavanja Meseca borbe protiv raka dojke kroz preventivne mamografske preglede i edukativna predavanja.

 

PUBLIKACIJE             

Autor više naučnih radova, koji su u vidu usmenih i poster prezentacija izlagani na više domaćih i međunarodnih kongresa:

 1. Jadranska Konferencija sa SEEA.NET Simpozijumom – Nagrada za najbolju poster prezentaciju: CT endokranijuma u prvim epizodama psihotičnih poremećaja, Bečići 2009. g.
 2. Kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem – prezentacija na temu: Karcinomu slične lezije dojke – Niš, 2013. g.
 3. XIII Balkanski Kongres – usmena prezentacija na temu: High Breast Density as a Risk Factor for False Negative Mammography Tests; 2015. g.
 4. XV Kongres ljekara Crne Gore –prezentacije na teme: A) Uloga rentgenske dijagnostice u evaluaciji Morbus Osgood-Schlatter – prikaz serije slučajeva; B) Učestalost apsolutnih faktora rizika u patogenezi karcinoma dojke u populaciji pacijenata dijagnostikovanih u Domu zdravlja Budva, Bečići 2015. godine.
 5. II Senološki Kongres Srbije – poster prezentacija na temu: Lažno negativni mamografski nalazi, Novi Sad 2019. g.
 6. Kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem – prezentacija na temu: Komorbiditet ankilizirajućeg spondilitisa sa inflamatornim bolestima creva; Zlatibor 2019. g.

 

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA

 1. Engleski jezik
 2. Ruski jezik