Savjetovalište za HIV je u Turističkoj ambulanti i radiće po sledećem rasporedu:

Ponedeljak: 14:00 – 17:00

Utorak: 14:00 – 17:00

Srijeda: 14:00 – 17:00