Nabavka medicinske opreme za potrebe mikrobioloskih laboratorija

Objava tendera za nabavku medicinske opreme za projekat: Poboljšanje kvaliteta usluga mikrobioloških laboratorija

Objavu tendera i tenderske dokumentacije možete preuzeti na linkovima:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405065-2022:TEXT:EN:HTML

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=11747

 

Objava tendera za projekat: Poboljšanje kvaliteta usluga mikrobioloških laboratorija

Objavu tendera i tenderske dokumentacije možete preuzeti na linkovima:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396081-2022:TEXT:EN:HTML

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-document.html?docId=124508

 

Javna nabavka male vrijednosti br. 1291 – Zahtjev za dostavljanje ponuda

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke

Javna nabavka male vrijednosti br. 441 – Zahtjev za dostavljanje ponuda po predmetu nabavke: Osiguranje imovine,osiguranje od nesreća i zdrastveno osiguranje, osiguranje motornih vozila

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obavještenje o ishodu postupka

Javna nabavka male vrijednosti br. 248 – Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti po predmetu nabavke radovi na postavljanju plafona u JZU Dom zdravlja Budva

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 

Javna nabavka male vrijednosti br. 211 – Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti radovi na postavljanju epoksidnog poda u JZU Dom zdravlja Budva

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obavjestenje o ishodunabavke male vrijednosti

Javna nabavka male vrijednosti br. 1203 – Zahtjev za dostavljanje ponuda -materijal za higijenu

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obavjestenje materijal za higijenu

Izjava-ponuđača

Javna nabavka male vrijednosti br. 1049 – Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku mele vrijednosti : Nabavka medicinskih obrazaca za ZU \”Dom zdravlja Budva \” sukcesivno u periodu od godunu dana ili do isteka ugovorenog iznosa.

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obavjestenje

Javna nabavka male vrijednosti br. 1011 -Nabavka kancelariskog materijala

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obavještenje o ishodu postupka

Javna nabavka male vrijednosti br. 340/19 – Zahtjev za dostavljanje ponuda za Osiguranje motornih vozila, opreme i lica

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrijednosti br. 340/19 – Zahtjev za dostavljanje ponuda za Osiguranje motornih vozila,opreme i lica.

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrijednosti br. 2187 – Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku medicinske opreme-Spirometra

Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

Javna nabavka male vrijednosti br. 2017 – Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku potrosnog medicinskog materijala za dijalizu ( Fresenius aparate)

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrijednosti br. 2014 – Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku potrošnog medicinskog materijala za dijalizu

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrijednosti br. 1783 – Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrijednosti br. 1633 – Zahtjev za dostavljanje ponuda-rastvori i medicinska sredstva za hemodijalizu na aparatima proizvođača \”GAMBRO/BAXTER\”.

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrijednosti br. 1631 – Zahtjev za dostavljanje ponuda-rastvori i medicinska sredstva za hemodijalizu na aparatijma proizvodjača \”FRESENIUS\”

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrijednosti br. 1364 – Zahtjev za dostavljanje ponuda

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Hitna javana nabavka br. 1346 – Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obavjestenje o ishodu postupka hitne nabavke za opremu za labaratoriski informacioni sistem

Hitna javana nabavka br. 1345 – ODLUKA o pokretanju postupka hitne nabavke

Odluka

Javna nabavka male vrijednosti br. 1196/18 – Zahtjev za dostavljanje ponuda

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrijednosti br. 1140/18 – Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 1131/18 od 07.06.2018godine

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrijednosti br. 1131/18 – Zahtjev za dostavljanje ponuda

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrijednosti br. 854/18 – Zahtjev za dostavljanje ponuda

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

Javna nabavka male vrijednosti br. 853/18 – Zahtjev za dostavljanje ponuda

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednost

Javna nabavka male vrijednosti br. 854/18 – Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

Javna nabavka male vrijednosti br. 728/18 – Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti-kancelariski materijal

Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke male vrijednosti

Obavjestenje

Javna nabavka male vrijednosti br. 721/18 – Zahtjev za dostavljanje ponuda -medicinski obrasci

Zahtjev za dostavljenje ponuda

Javna nabavka male vrijednosti br. 535/18 – Zahtjev za dostavljanje ponuda iz oblasti osiguranja

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti

Obavjestenje o shodu postupka nabavke male vrijednosti

Javna nabavka male vrijednosti br. 373/18 – Zahtjev za dostavljanje ponuda za medicinski materijal iz oblasti labaratorije

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Javna nabavka male vrijednosti br. 187/18 – Zahtjev za dostavljanje ponude za potrošna sredstva za dijalizu

Zahtjev za dostavljanje ponude za potrosna sredstva za dijalizu

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Javna nabavka male vrijednosti br. 169/18 – Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku rastvora i medicinskih sredstava za hemodijalizu

Zahtjev za dostavljanje ponude

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Javna nabavka male vrijednosti br. 1712/17 – Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku medicinske opreme

Zahtjev za dostavljenje ponude