9 Aprila, 2019

Hipokratova zakletva

Originalna zakletva napisana je na grčkom, a najraniji prevod je na latinskom jeziku.

“Kunem se Apolonom lekarom, Asklepijem, Higejom, i Panakejom, i za svjedoke uzimam sve bogove, i sve boginje, da ću se u skladu sa svojim sposobnostima i svojim rasuđivanjem držati ove Zakletve.