22 Juna, 2021

Uputstvo za besplatno PCR testiranje turista u Budvi

U skladu sa Uputstvom koje je definisalo Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo ekonomskog razvoja, uslovi PCR testiranja za turiste kojima je za povratak u države u kojima žive neophodan negativan PCR su sledeći:

  1. testiraju se samo turisti koji imaju dokaz plaćene takse u nekom od hotela ili registrovanom privatnom smještaju na teritoriji Crne Gore;
  2. testiraju se samo turisti kojima je za povratak u države u kojima žive neophodan negativan PCR test prilikom povratka;
  3. zakazivanje testiranja se obavlja na način i u vrijeme koje je najpristupačnije turisti i epidemiološkoj službi Doma zdravlja u Budvi;
  4.  turista je dužan da u dogovorenom terminu bude prisutan na dogovorenom mjestu testiranja, u protivnom testiranje neće biti obavljeno.

S tim u vezi, a radi blagovremenog zakazivanja, uzorkovanja i dobijanja rezultata, izdavalac smještaja (hotel, motel, hostel, kamp, registovani privatni izdavalac), turista ili turistička agencija preko koje je turista došao u Budvu, dužan je da:

  1. pošalje Prijavu za testiranje na email adresu: pcr.dzbudva@gmail.com kako bi se zakazalo testiranje;
  2. prijava iz tačke 1 mora da sadrži: ime i prezime turiste, izdavaoca smještaja (hotel ili ime i prezime registrovanog privatnog izdavaoca smještaja), kopiju pasoša turiste, tačan datum i vrijeme odlaska turiste iz Crne Gore, email adresu na koju će podnosilac prijave za testiranje biti informisan o zakazanom terminu i potvrdu o plaćenoj taksi/prijavi boravka turista;
  3. prijavu sa propratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti odmah po dolasku turista ili najkasnije četiri dana (96h) prije povratka u svoju zemlju;
  4. o zakazanom terminu testiranja koji utvrdi epidemiološka služba, podnosioci prijave biće informisani takođe sa iste email adrese;
  5. testiranje se obavlja u prostorijama Crvenog krsta od strane epidemiološke službe, svakog radnog dana u periodu od 7.30h do 09.00h i od 14.00h do 17.00h, osim ako prilikom dobijanja informacija o zakazanom terminu nije naznačen drugačiji termin.

Apelujemo na hotelijere, agencije i legalne izdavaoce privatnog smještaja  (stanodavce) da informišu turiste koji koriste njihove usluge o uslovima, načinu i postupku za testiranje turista, poštovanju utvrđenih rokova i potrebnoj dokumentaciji koja je neophodna prilikom prijave za besplatno testiranje turista.

Dom zdravlja Budva                                                                               Turistička organizacija opštine Budva