30 Juna, 2021

Dom zdravlja Budva počinje sa pružanjem svakodnevnik usluga iz oblasti medicine rada

Dom zdravlja Budva počinje sa pružanjem svakodnevnih usluga iz oblasti medicine rada od ponedjeljka 5.7. 2021. godine.

Medicina rada kao multidisciplinarna oblast ima za cilj da zaštiti i unaprijedi zdravlje zaposlenih. Teži  da razvije i unaprijedi zaštitu na radu te prevenira pojavu profesionalnih bolesti i povreda na radu. Zadaci medicine rada su i ocjena radne sposobnosti, profesionalna rehabilitacija kao i dijagnostika i liječenje profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i povreda na radu.

Služba medicine rada obavlja prethodne i periodične preglede, sistematske preglede i ciljane preglede.

U Domu zdravlja Budva naša služba pruža sledeće usluge:

Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa (radna mjesta bez povećanih rizika)

Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima bez povećanih rizika i otežanih uslova rada (prethodni/periodični/vanredni)

Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa povećanim rizikom i otežanim uslovima rada (prethodni, periodični,vanredni)

Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, A i B kategorije

Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, C,D i E kategorije spec. vozila

Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje taxi vozilom u drumskom saobraćaju

Ljekarsko uvjerenje za posao instruktora B,C,D i E kategorije

Ljekarsko uvjerenje o podobnosti za posjedovanje vatrenog oružja

Ljekarsko uvjerenje za sklapanje braka za maloljetne osobe

Ljekarsko uvjerenje za podobnost za usvajanje djeteta

Ljekarsko uvjerenje za dalji nastavak školovanja i boravak u inostranstvu

Ljekarsko uvjerenje za spasioce na vodi/upravljanjem čamcem

Ljekarsko uvjerenje za posao sudskog vještaka

Ljekarsko uvjerenje radi životnog osiguranja

Ljekarsko uvjerenje za kolektivni smještaj

Ljekarsko uvjerenje za boravak – radna dozvola za strance

 

Radno vrijeme službe 7-15h

Za izdavanje ljekarskih uvjerenja gdje je neophodna analiza krvi, prijem zainteresovanih lica je srijedom u 9h.

Pregled za ljekarska uvjerenja za vozače, spasioce i za posjedovanje oružja obavlja  se svake srijede u 13h.

Pregledi za ljekarska uvjerenja za radna mjesta sa povećanim rizikom vrše se po dogovoru sa poslodavcem.

Ostala ljekarska uvjerenja kao i uvjerenja za boravak izdaju se svakodnevno od 7h do 15h.